Số: 101/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 22/06/2022 16:33:35

Trường THCS An Thạnh, TP. Hồng Ngự

* Thanh lý phá dỡ, bán vật liệu thu hồi tài sản Trường THCS An Thạnh (điểm cũ). Giá khởi điểm: 154.180.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 22/6/2022 đến 15 giờ ngày 01/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 01, 04 và đến 15 giờ ngày 05/7/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức công bố giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/7/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 22/6/2022 đến 15 giờ ngày 05/7/2022.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn