Thông báo tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường trung học phổ thông chuyên năm 2022

Cập nhật ngày: 04/07/2022 15:03:10

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-SGDĐT ngày 30/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT chuyên năm 2022, Sở GDĐT ban hành Thông báo số 27/TB-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường THPT chuyên năm 2022

Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 19 viên chức cho vị trí việc làm giáo viên THPT hạng III, mã số chức danh nghề nghiệp V.07.05.15

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo, nếu có nguyện vọng vào công tác tại các trường THPT chuyên thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ kèm theo tại Trường THPT chuyên ứng viên đăng ký dự tuyển từ ngày 05/7/2022 đến hết ngày 06/8/2022

Các nội dung khác có liên quan, cá nhân truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT dongthap.edu.vn để biết thêm chi tiết.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn