Số: 105/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 24/06/2022 14:20:05

* Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng.

Quyền khai thác tràm năm 2022 tại Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng thuộc ấp 6, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, như sau:

- Lô 3 - khoảnh I - Khu B - Đội I. Giá khởi điểm: 1.470.000.000đ.

- Lô 3 - khoảnh I - Khu A - Đội II. Giá khởi điểm: 1.650.000.000đ.

- Lô 4 - khoảnh II - Khu B - Đội II. Giá khởi điểm: 1.350.000.000đ.

- Khu C - Đội II. Giá khởi điểm: 1.670.000.000đ.

- Lô 4a - khoảnh II - Khu A - Đội II. Giá khởi điểm: 1.360.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 24/6/2022 đến 15 giờ ngày 12/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 12, 13 đến 15 giờ ngày 14/7/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức công bố giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/7/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 24/6/2022 đến 15 giờ ngày 14/7/2022.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn