Số: 114/TB-ĐG , Đồng Tháp, ngày 04 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 06/07/2022 09:48:01

* Ủy ban nhân dân xã Tân Huề, huyện Thanh Bình: Thanh lý tháo dỡ Trụ sở Công an - Quân sự cũ và Trụ sở làm việc UBND xã cũ (khối vận) xã Tân Huề. Giá khởi điểm: 99.353.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/7/2022 đến 15 giờ ngày 15/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 15, 18 và đến 15 giờ ngày 19/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

-------------------------

* Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên):    

1/ Quyền sử dụng đất TBĐ 33, một phần thửa 41, diện tích 368,8m2 (ONT) + 2.835,5m2 (CLN), đứng tên ông Nguyễn Văn Huyền + Công trình xây dựng và cây trồng trên đất. Tọa lạc ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.                 

Giá khởi điểm: 1.635.000.000đ.

2/ Quyền sử dụng đất TBĐ 62 đứng tên hộ bà Nguyễn Kim Mai. Tọa lạc ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung:

- Thửa 5, diện tích 2.773,1m2 (LUC). Giá khởi điểm: 313.360.300đ.

- Thửa 12, diện tích 2.728m2 (LUC). Giá khởi điểm: 308.264.000đ.

3/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Văn Tu, diện tích 930,8m2(LUC) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 49.300.345đ.

4/ Quyền sử dụng đất đứng tên bà Nguyễn Thị Phượng, diện tích 244,9m2(ONT + CLN), thửa 531, TBĐ 59 + Công trình xây dựng trên đất (Nhà ở + Hàng rào). Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 773.683.000đ.

5/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Mai Tấn Lực và bà Tăng Thị Tuyết, diện tích 4.655,7m2 (L). Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 276.685.900đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/7/2022 đến 15 giờ ngày 22/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 22, 25 và đến 15 giờ ngày 26/7/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 06/7/2022 đến 15 giờ ngày 26/7/2022. (Riêng vụ Nguyễn Văn Huyền đấu giá trực tiếp bằng lời nói).

- Tổ chức đấu giá /công bố giá: 09 giờ ngày 27/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn