Số: 117/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 13/07/2022 09:19:03

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/12/2022).

- Bến đò Phú Thuận B qua Cây số 23; Giá khởi điểm: 98.000.000 đồng

- Bến đò Phú Trung qua Chợ Vàm; Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng

* Người đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá: Phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về Đò. Nộp 50% số tiền sau khi trúng đấu giá (tính 15% tiền đặt trước) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá và nộp 50% số tiền còn lại sau 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng TC-KH huyện Hồng Ngự; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 13/7 đến 15 giờ ngày 15/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm vào ngày 14/7, 15/7 và đến 15 giờ ngày 18/7/2022 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Ngự.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đ; 150.000 đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 19/7/2022, tại Hội Trường UBND huyện Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3837 262 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn