Số: 127/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 20 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 29/07/2022 16:52:46

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 1 (huyện Lai Vung, Đồng Tháp), giai đoạn năm 2022 - 2025 (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/5/2025), gồm:

- Căn tin: (DT: 273m2); Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng/năm học

- Nhà giữ xe: (DT: 805m2); Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng/năm học

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 194/PA-THPTLVg1 ngày 18/7/2022 của Trường Trung học phổ thông Lai Vung 1 và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm DVĐG tài sản và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 29/7/2022 đến 15 giờ ngày 12/8/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 12, 15 và đến 15 giờ ngày 16/8/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 17/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trường THPT Lai Vung 1. Điện thoại: 02773848270 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn