Số: 121/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 20/07/2022 19:23:17

1/ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình: Thanh lý tháo dỡ 04 phòng xưởng dãy thực hành và Đài nước của Trường Trung cấp nghề Thanh Bình tại trụ sở cũ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình. Giá khởi điểm: 149.564.000đ.

2/ Quỹ Đầu tư phát triển:

Thanh lý tháo dỡ công trình xây dựng và máy móc thiết bị đã qua sử dụng của Nhà máy giết mổ gia súc công nghệ treo. Địa chỉ: Ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Người trúng đấu giá nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của Quỹ Đầu tư phát triển, nếu không nộp đúng hạn khoản tiền đặt trước sẽ thuộc về bên có tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng; phải tháo dỡ công trình và chuyển tất cả khỏi khu vực tháo dỡ, bàn giao lại mặt bằng cho bên có tài sản trong vòng 90 ngày kể từ ngày bên có tài sản bàn giao tài sản để tháo dỡ. Giá khởi điểm: 9.305.785.000đ; bước giá: 100.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/7/2022 đến 15 giờ ngày 29/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 29/7, 01/8 và đến 15 giờ ngày 02/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 03/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

----------------------

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: Quyền sử dụng đất thửa 65, TBĐ 03, diện tích 2.878,4m2(LUC) đứng tên hộ ông Ngô Xuân Hoàng. Tọa lạc ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 400.100.000đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành: Quyền sử dụng đất thửa 61, TBĐ 38, diện tích 104m2(ONT), đứng tên ông Nguyễn Văn Hữu và bà Cao Thị Thanh. Tọa lạc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).               Giá khởi điểm: 416.000.000đ.

3/ Cục Thi hành án dân tỉnh Đồng Tháp: Áo sơ mi nam: 13.200 cái của Công ty TNHH MTV may mặc Minh Giao. (Chi tiết tài sản theo Biên bản kê biên ngày 22/6/2022 + Chứng thư Thẩm định giá số: 7037/22/CTTĐ-VAAE-HCM, ngày 08/7/2022 của Cty CP Giám định và Thẩm định tài sản VN). Người mua chịu các khoản thuế (nếu có). Giá khởi điểm: 1.861.102.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/7/2022 đến 15 giờ ngày 05/8/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 05, 08 và đến 15 giờ ngày 09/8/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/7/2022 đến 15 giờ ngày 09/8/2022. (Riêng vụ Nguyễn Văn Hữu + Cao Thị Thanh đấu giá trực tiếp bằng lời nói).

- Tổ chức đấu giá/ công bố giá: 09 giờ ngày 10/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn