Số: 88/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 22/05/2023 15:52:45

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò: (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).

1.1/ Quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Ngọc Thủy, TBĐ 34, gồm: một phần thửa 43, diện tích 90,2m2(ONT) và thửa 35, diện tích 146,4m2(LUC) + Công trình xây dựng và cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Giá khởi điểm: 591.896.000đ.

1.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên bà Đoàn Thị Tiến và tài sản gắn liền trên đất, thửa 106, TBĐ 25, diện tích 146,2m2(ONT+CLN). Tọa lạc ấp An Hòa, xã Định An, huyện Lấp Vò. Giá khởi điểm: 734.096.000đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên):    

2.1/ Quyền sử dụng đất TBĐ 59, đứng tên ông Huỳnh Văn Trí và bà Phạm Thị Kim Mỹ + Công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung: Thửa 581, diện tích 748,3m2 (ONT+CLN) + Thửa 582, diện tích 747,5m2 (ONT+CLN) + Thửa 583, diện tích 733,5m2 (ONT+CLN) + Thửa 555, diện tích 1.050m2 (CLN). Giá khởi điểm: 24.534.000.000đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất TBĐ 28, thửa 100, diện tích 90m2(ODT) đứng tên ông Huỳnh Văn Trí. Tọa lạc TT Lai Vung, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 1.598.000.000đ.

2.3/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Thanh Lợi, TBĐ số 6, thửa 227, diện tích 2.655,5m2(LUC). Tọa lạc tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung + Cây trồng và hệ thống tưới trên đất. Giá khởi điểm: 233.038.000đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 22/5/2023 đến 15 giờ ngày 08/6/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% (Riêng vụ Huỳnh Văn Trí 10%) theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 08, 09 và đến 15 giờ ngày 12/6/2023.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Mục 1 và 2.1, 2.2: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên. Mục 2.3: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 22/5/2023 đến 15 giờ ngày 12/6/2023.

- Tổ chức đấu giá/ công bố giá: 08 giờ ngày 13/6/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn