'Khai tử' thuê bao di động trả trước không đăng ký

Cập nhật ngày: 22/08/2012 20:30:54

Thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động.

Bộ TT-TT vừa có công văn gửi các Sở TT-TT, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động và các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai thực hiện quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.


Theo đó, thời gian qua Thông tư 04 (có hiệu lực từ ngày 1/6/2012) quy định về quản lý thuê bao di động trả trước đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của các thuê bao trả trước, Bộ TT-TT yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động cần rà soát công tác quản lý thuê bao trả trước của doanh nghiệp quy định tại Thông tư 04 và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Cụ thể, sau 3 tháng kể từ khi Thông tư có hiệu lực, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động phải tổ chức điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định. Sau 3 tháng kể từ ngày 1/6/2012, thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động; các thuê bao này muốn sử dụng lại dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới. Cũng theo Thông tư 04, các điểm đăng ký thông tin thuê bao không đáp ứng được điều kiện theo quy định cũng phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thuê bao di động trả trước sau 6 tháng kể từ ngày Thông tư 04 có hiệu lực.

ĐH (Theo Datviet)

Gửi bình luận của bạn