Kiểm điểm, kỷ luật vụ vi phạm tại chùa Trăm Gian

Cập nhật ngày: 16/09/2012 08:07:56

Ngày 15/9, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã có báo cáo chính thức gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm tại di tích chùa Trăm Gian theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.


Chùa Trăm Gian cổ kính bị phá dỡ xây mới. (Nguồn: báo Thể thao&Văn hóa)

Đối với tập thể, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc.

Đối với cá nhân, ông Vũ Văn Đông - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa-xã hội đã được tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện nghiêm khắc phê bình và chỉ đạo thông báo nội dung kiểm điểm tới các xã, thị trấn để rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin Hoàng Minh Hiến nhận mức kỷ luật là khiển trách; Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Trịnh Văn Ban cũng nhận mức khiển trách.

Ba cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phương đều nhận mức cảnh cáo gồm: ông Vũ Văn Doãn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Tống Bá Lương - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Nguyễn Xuân Chít - Cán bộ Văn hóa xã. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phương với hình thức kỷ luật khiển trách.

Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phương chỉ đạo thực hiện quy trình kỷ luật đối với Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Trăm Gian theo thẩm quyền; không bố trí ông Tống Bá Lương làm nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý di tích vì chưa hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được phân công.

Đối với Ni sư Thích Đàm Khoa trụ trì chùa, ngoài việc viết bản tường trình và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân huyện có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng của thành phố làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ cũng nêu rõ Ủy ban Nhân dân huyện nhận thấy để xảy ra vi phạm trong tu bổ, tôn tạo gác Khánh, nhà Tổ chùa Trăm Gian, do có những khuyết điểm như công tác quản lý di tích còn lỏng lẻo, chưa sâu sát, không phát hiện sớm đối với sai phạm việc hạ giải trùng tu, sửa chữa nhà Tổ, gác Khánh chùa Trăm Gian. Việc chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin và những đề xuất, kiến nghị về giải pháp xử lý vi phạm đối với cấp có thẩm quyền chưa kịp thời...

Tập thể Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ nhận thức đây là thiếu sót khuyết điểm cần được kiểm điểm một cách nghiêm túc, là bài học kinh nghiệm sâu sắc phải được xem xét, tiếp thu một cách nghiêm túc về công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện về ý thức trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa nói chung và chùa Trăm Gian nói riêng. Làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp quy về quản lý di tích; phối hợp với Ban Đại diện Hội Phật giáo huyện tập huấn công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa cho lãnh đạo các ngành liên quan, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ Văn hóa Thông tin các xã, thị trấn, sư trụ trì các Chùa trên địa bàn huyện.../.

TTXVN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn