Thủ tướng quyết định thành lập Viện biển Đông

Cập nhật ngày: 14/07/2012 07:37:45

Theo quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Viện biển Đông là một đơn vị mới – đơn vị thứ 17 của Học viện Ngoại giao.


Viện biển Đông được thành lập chuyên nghiên cứu
 các vấn đề về chủ quyền quốc gia trên khu vực.

Quyết định số 29 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao (trực thuộc Bộ Ngoại giao). Theo đó, cơ quan này có thêm một đơn vị mới là Viện biển Đông, nâng tổng số đơn vị trực thuộc lên con số 17 thay vì 16 đơn vị như hiện nay.

16 đơn vị trực thuộc khác của Học viện Ngoại giao được giữ nguyên như cơ cấu tổ chức trước đó gồm: 1- Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao; 2- Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại; 3- Trung tâm Thông tin, Tư liệu; 4- Văn phòng; 5- Phòng Quản lý Khoa học; 6- Phòng Đào tạo; 7- Phòng Công tác chính trị, quản lý sinh viên; 8- Khoa đào tạo sau Đại học; 9- Khoa Lý luận Chính trị; 10- Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao; 11- Khoa Kinh tế Quốc tế; 12- Khoa Luật Quốc tế; 13- Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại; 14- Khoa Tiếng Anh; 15- Khoa Tiếng Pháp; 16- Khoa Tiếng Trung Quốc.

Việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Học viện Ngoại giao và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật.

DTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn