Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Cập nhật ngày: 17/06/2020 13:15:41

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, giải quyết một cách cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực hộ tịch và bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tư pháp và bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh.

Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 2173 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là hoàn thành việc cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử. Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 120 ngày 4/2/2020 về khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ cập nhật dữ liệu hộ tịch. Đến nay, qua thống kê trên phần mềm quản lý hộ tịch, toàn tỉnh đã cập nhật từ sổ giấy vào phần mềm trên 90% (trong đó có 3 đơn vị dẫn đầu là TP.Sa Đéc đạt 98%, TP.Cao Lãnh đạt 98%, huyện Thanh Bình đạt 95%).

Qua thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tính từ ngày 19/11/2019 đến ngày 2/3/2020, 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chuyển sang cơ quan Bảo hiểm xã hội 7.266 trường hợp, số thẻ bảo hiểm y tế đã nhận từ Bảo hiểm xã hội là hơn 7.000 thẻ.

Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai đến UBND cấp huyện, cấp xã các văn bản quy phạm pháp luật mới trong các lĩnh vực về quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi để thực hiện tại địa phương như Nghị định số 16 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 01 ngày 3/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23 ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Công văn số 22 ngày 17/1/2020 của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp luôn theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như việc vận hành Phần mềm hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch bằng nhiều hình thức như: qua điện thoại, zalo, email, phần mềm quản lý văn bản (Văn phòng điện tử, eOffice),... nhằm đảm bảo việc nhập dữ liệu hộ tịch chính xác, công tác đăng ký hộ tịch ở 2 cấp huyện, xã; cung cấp các thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân cho Tòa án nhân dân các cấp, ngành công an nhằm phục vụ cho công tác tố tụng, điều tra.

Đối với công tác đăng ký, quản lý hộ tịch cấp huyện, cấp xã, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan đăng ký hộ tịch đã ý thức được trách nhiệm của mình. Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đã xác định được tầm quan trọng của công tác này, do đó trong quá trình thực thi nhiệm vụ luôn tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, trình độ, nghiệp vụ của công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, được người dân đồng tình ủng hộ, đã tạo động lực to lớn cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của giấy tờ hộ tịch nên không tùy tiện sửa chữa, thêm bớt và tự giác thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng sinh con không khai sinh, tử không báo cho địa phương như trước đây.

Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tập trung vào việc hoàn thành việc nhập dữ liệu hộ tịch vào phần mềm dùng chung, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bổ sung công chức khác để hỗ trợ công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện. Đồng thời phối hợp với ngành công an, ngành giáo dục và đào tạo tiến hành rà soát, đăng ký khai sinh cho trẻ em có yếu tố nước ngoài, trẻ em là con của người di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn tỉnh và tiến hành kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở cấp huyện, xã.

NA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn