Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 3 đến 6 tháng

Cập nhật ngày: 14/10/2013 04:11:53

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Theo đó, biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với các đối tượng để giám sát, quản lý, giáo dục họ tại nơi cư trú, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, khắc phục các nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật. Cụ thể, đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 6 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng; người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện, có nơi cư trú ổn định; người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 6 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội...

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 3 tháng đến 6 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm. Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm các nội dung như: phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người được giáo dục. Đối với người nghiện ma túy, cần phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; về tác hại của việc tiêm chích, sử dụng ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng, phòng tránh HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua tiêm chích ma túy; về chương trình cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn có thể được thực hiện bằng các hình thức cơ bản như: gặp gỡ trực tiếp gia đình, người được giáo dục; giới thiệu tham gia các lớp học về kỹ năng sống, các lớp hướng nghiệp, dạy nghề, tìm việc làm; thông báo bằng văn bản về gia đình, người được giáo dục về các biện pháp quản lý, giáo dục; tổ chức cuộc họp góp ý tại địa bàn dân cư ở cơ sở. Trường hợp người được giáo dục là người chưa thành niên thì không tổ chức cuộc họp góp ý...

Nghị định này thay thế Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

T.T

Gửi bình luận của bạn