TP SA ĐÉC

Cán bộ, công chức, viên chức tích cực thực hiện văn hóa công sở

Cập nhật ngày: 05/11/2022 06:04:51

ĐTO - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) thực hiện văn hóa công sở” do UBND tỉnh phát động, từ năm 2019 đến nay, tập thể CB,CC, nhân viên của Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND TP Sa Đéc tích cực, chủ động thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở. Qua đó, góp phần xây dựng phong cách ứng xử, giao tiếp chuẩn mực trong đội ngũ CB,CC; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.


Cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Sa Đéc hỗ trợ khi người dân đến làm thủ tục hành chính

Thực hiện phong trào thi đua “CB,CC,VC thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2022, Văn phòng HĐND và UBND TP Sa Đéc đã tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa phong trào thi đua, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, xây dựng, ban hành quy định, nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở; đưa ra các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia của đội ngũ CB,CC, người lao động. Tích cực tuyên truyền, động viên CB,CC thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai.

Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND và UBND TP Sa Đéc chú trọng tuyên truyền nội dung văn hóa công sở đến CB,CC và người lao động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu, việc nêu gương của CB, đảng viên, phát huy vai trò nòng cốt của Công đoàn và lực lượng đoàn viên Công đoàn. Quan tâm, tạo điều kiện cử CB,CC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC, cải cách tổ chức bộ máy được Văn phòng HĐND và UBND TP Sa Đéc chú trọng thực hiện. Nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm hay về cải cách hành chính được áp dụng hiệu quả. Các bộ phận bố trí phòng làm việc khoa học, giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đến liên hệ công việc. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Sa Đéc đã thực hiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân ngày càng được nâng lên, giảm thiểu hồ sơ trễ hạn. Theo đó, tính từ ngày 1/1 - 30/9/2022, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Sa Đéc và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận hơn 15.800 hồ sơ thủ tục hành chính và đã giải quyết trả kết quả sớm, đúng hạn hơn 96% hồ sơ. Ông Nguyễn Phú Nhiều (SN 1948) ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến làm hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Sa Đéc. Điều ấn tượng nhất với tôi là cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP Sa Đéc rất thân thiện, tận tình hỗ trợ, hướng dẫn tôi làm thủ tục hành chính. Thời gian giải quyết hồ sơ khá nhanh, giúp tôi và nhiều người khác có tâm lý thoải mái hơn vì ít phải chờ đợi”.

CB,CC, nhân viên của Văn phòng HĐND và UBND TP Sa Đéc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản, công tác điều hành quản lý hành chính nội bộ đã giảm thiểu tối đa tỷ lệ văn bản giấy trong quản lý điều hành. Tỷ lệ văn bản phát hành ký số và gửi nhận qua hệ thống điện tử tăng, góp phần nâng cao năng suất giải quyết công việc.

Ông Tống Anh Quân - Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Sa Đéc cho biết: “Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua “CB,CC,VC thực hiện văn hóa công sở” đã tạo được sức lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của CB,CC, người lao động của Văn phòng HĐND và UBND TP Sa Đéc trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở. Thời gian tới, Văn phòng HĐND và UBND TP Sa Đéc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị”.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn