HUYỆN TÂN HỒNG

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Cập nhật ngày: 03/11/2022 05:49:13

ĐTO - Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo (viết tắt Nghị quyết số 06), các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Tân Hồng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tế của địa phương. Nổi bật là các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, giá trị truyền thống của gia đình được giữ gìn, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở một huyện vùng biên.


Các thành viên của Tân Thành Hội quán tham gia họp định kỳ tại Nhà văn hóa Ấp 2, xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng)

Ngay từ đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện Tân Hồng đều xây dựng kế hoạch thực hiện đơn vị văn hóa gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) huyện Tân Hồng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Từng CB,CC,VC thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức tác phong làm việc nghiêm chỉnh... Qua đó, CB,CC,VC được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động hơn trong công việc, chấp hành nghiêm các quy định về việc phải làm và không được làm khi thi hành công vụ theo quy định của Luật CB,CC,VC. Đồng thời không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân.

Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cho biết, liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 06, UBND huyện Tân Hồng đã kịp thời cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn đến năm 2030; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hàng năm, huyện Tân Hồng đều tổ chức họp mặt biểu dương các gia đình tiêu biểu cấp xã và cấp huyện. Riêng năm 2022 tổ chức họp mặt vào ngày 27/6/2022 và có 82 hộ gia đình tiêu biểu được xét khen thưởng (huyện khen thưởng 73 hộ gia đình, tỉnh khen thưởng 9 hộ gia đình); cử 1 Đội tham gia Hội thi gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2022 được tổ chức vào ngày 10/8/2022; kết quả, huyện Tân Hồng đạt giải Ba toàn đoàn.

Các cấp, ngành, địa phương tăng cường đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, hành vi truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục thông qua công tác tuyên truyền về các hành vi phạm pháp luật. Bên cạnh phản bác những quan điểm sai trái, huyện Tân Hồng quan tâm giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cách làm hay được lồng ghép với sinh hoạt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ Nhân dân tự quản, phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện và Trạm truyền thanh cấp xã nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Địa phương cũng chú trọng xây dựng con người Tân Hồng - Đồng Tháp phát triển toàn diện, nhất là thế hệ trẻ với các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, đoàn kết, cần cù, có khát vọng, bản lĩnh, sức khỏe và đậm nét “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” với các giá trị mang bản sắc vùng “Đất Sen hồng” như: bền bỉ, nỗ lực vượt khó, khát vọng vươn lên, tinh thần sẻ chia, hướng thiện. Phát huy mạnh mẽ yếu tố nghĩa tình, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” và “Tương thân, tương ái” giữa người thân trong gia đình, giữa hàng xóm, láng giềng, giữa đồng chí, đồng nghiệp làm cho tình người được phát huy, mọi người tự giác hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn.

Các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn huyện Tân Hồng được đầu tư xây dựng, có trang thiết bị và phát huy hiệu quả hoạt động. Các hội thi, hội diễn, liên hoan về văn hóa - văn nghệ, phong trào thể dục - thể thao quần chúng được duy trì tổ chức với số lượng và chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Tiêu biểu nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo được sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng được cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội chọn là nơi để tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú, mở các lớp dạy nghề nông thôn, họp bình xét gia đình văn hóa...

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn