Cán bộ, công chức, viên chức xây dựng “Chính quyền Đất Sen hồng thân thiện và hiệu quả”

Cập nhật ngày: 03/11/2022 14:12:29

ĐTO - Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của CB,CC,VC trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.


Tinh thần và trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tạo được sự hài lòng của người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 733 ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “CB,CC,VC thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 (viết tắt Phong trào thi đua), tỉnh tổ chức phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2019 – 2022 thông qua nhiều công trình, phần việc thiết thực. Trong đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chú trọng chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ, nhất là thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người CB,CC,VC; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị, đặc thù ngành để xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua cho phù hợp. Nhất là đưa ra các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, việc làm thiết thực đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền nội dung của văn hóa công sở đến CB,CC,VC gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu, nêu gương của đảng viên, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên, đoàn viên Công đoàn.

Điểm đáng ghi nhận trong thực hiện Phong trào thi đua thời gian qua là các cấp, các ngành tập trung triển khai, xây dựng “Chính quyền Đồng Tháp thân thiện và hiệu quả” thông qua xây dựng đội ngũ CB,CC,VC chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân. Tiêu biểu là một số tiêu chí trong bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách hành chính (PAR index), năng lực cạnh tranh (PCI) tiếp tục được cải thiện và đạt thứ hạng cao. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng công khai, minh bạch và các lợi ích khác bảo đảm cho đội ngũ CB,CC,VC yên tâm công tác. Việc đào tạo và bồi dưỡng CB,CC,VC được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phần lớn đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn là điểm đến lý tưởng của các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch... với mục tiêu “Tiềm năng của chúng tôi - Cơ hội của bạn”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành được cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải tiến môi trường làm việc. Tích cực ứng dụng các phần mềm (phần mềm một cửa, phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), dịch vụ công trực tuyến...), góp phần phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. CB,CC,VC được trang bị máy tính (đạt 100%) và đều được kết nối Internet, kết nối mạng cáp quang (FTTH), có thiết bị phát sóng Wifi, được cấp Hộp thư điện tử có tên miền “...dongthap.gov.vn”, sử dụng thư điện tử (Email) trong công việc. Qua đó, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

Môi trường làm việc văn minh, xanh - sạch - đẹp được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những tiêu chí quan trọng xây dựng nếp sống văn hóa, lành mạnh. Công đoàn các cấp phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động CB,CC,VC thực hiện nhiều việc làm thiết thực góp phần bảo vệ môi trường như: “Vệ sinh cơ quan ngày thứ Sáu”, “Xanh hóa không gian làm việc”; tận dụng những khoảng trống ở hành lang, ban công, cầu thang đặt các chậu cây xanh. Từ đó, tạo không gian làm việc xanh - sạch - đẹp cũng như xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước với công dân, doanh nghiệp, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn