Hủy bỏ phiên đấu giá ấn "Hoàng đế chi bảo"

Cập nhật ngày: 16/11/2022 11:16:20

21 giờ 10 phút đêm 15/11 (giờ Paris), Hãng Millon đã chính thức thông báo hủy bỏ phiên đấu giá ấn "Hoàng đế chi bảo", trả ấn về cho Việt Nam.


Thông báo của Hãng Millon trên trang web

Trang web của hãng đăng tải thông báo: “Hãng đấu giá Millon vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận riêng với Nhà nước Việt Nam về việc hồi hương Kim ấn của Hoàng đế Minh Mạng về Việt Nam. Do đó, phiên đấu giá công khai Kim Ấn “So Unique” vào ngày 18/11/2022 sẽ bị hủy bỏ”.


Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo". (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Ấn "Hoàng đế chi bảo" được đúc bằng vàng ròng vào ngày 4/2 năm Minh Mạng thứ 4 tức ngày 15/3/1823. Đây là Bảo ấn lớn và đẹp nhất của triều Nguyễn. Ấn bao gồm một đế hình vuông kép chồng lên nhau, bên trên đúc hình rồng với năm móng, đầu ngẩng cao có khắc chữ 王 (vương), nghĩa là vua. Hai bên rồng khắc chữ Hán: "Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ lược nhật cát thời chú tạo" (ngày, tháng, năm tác tạo bảo ấn).

Theo quy định của triều Nguyễn, ấn "Hoàng đế chi bảo" được dùng khi “Gặp khánh tiết ban ơn, đại xá thiên hạ cũng là các cáo dụ thân huân, đi tuần thú các nơi để xem xét các địa phương, mọi điển lễ long trọng ấy và ban sắc, thư cho ngoại quốc…”.

Như vậy, kể từ khi đúc ra đến khi trao cho Chính quyền Cách mạng, ấn "Hoàng đế chi bảo" đã có 122 năm tuổi.


Mặt đáy của bảo ấn

Ngày 19/10/2022, website của Hãng đấu giá Millon, Paris, Pháp đăng tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" của nhà Nguyễn đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841) (lô số 101) thuộc sưu tập "Nghệ thuật Việt Nam" vào 11 giờ ngày 31/10/2022 (giờ Paris).

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng và các giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, nghệ thuật của ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", được sự chỉ đạo kịp thời từ Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động, nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm giải pháp "hồi hương" ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" trở về với đất nước.

Theo TUYẾT LOAN (NDO)

Gửi bình luận của bạn