HUYỆN LẤP VÒ

Quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động văn hóa

Cập nhật ngày: 15/11/2022 14:10:52

ĐTO - Trong năm 2022, UBND huyện Lấp Vò đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa trên địa bàn. Trong đó, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội huyện và các xã, thị trấn đã kiểm tra hàng chục cơ sở hoạt động văn hóa nghệ thuật, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng, khách sạn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở thực hiện tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh và không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại.


Du khách tham quan, trải nghiệm bằng xe điện tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò)

Huyện Lấp Vò tổ chức triển khai lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản đã xếp hạng theo Nghị định số 166 ngày 25/12/2018 của Chính phủ; đồng thời phối hợp với các sở, ngành tỉnh đầu tư, tôn tạo, tu bổ các di tích cấp Quốc gia, di tích cấp tỉnh chống xuống cấp trên địa bàn huyện. Địa phương duy trì phát triển làng nghề dệt chiếu Định Yên - Định An, xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư sản xuất, xúc tiến, phân phối sản phẩm của “Nghề dệt chiếu”; khuyến khích liên kết các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất trong làng nghề tham gia hội nghị, hội chợ kết nối cung cầu giữa các tỉnh, thành trong cả nước. Huyện đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa điểm có di tích cấp Quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, di tích cấp tỉnh, làng nghề truyền thống. Đặc biệt, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch dựa trên nguồn lực đầu tư công kết hợp với sự hỗ trợ của tỉnh và các nguồn lực xã hội.

Đến nay, một số công trình hạ tầng về giao thông và hạ tầng khác đã phát huy hiệu quả và tác động trực tiếp đến hoạt động các làng nghề và hoạt động du lịch như xây dựng mới tuyến đường và cầu (đoạn từ đường tỉnh 848 đến Cồn Ông) với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, tuyến nối dài đường huyện lộ 69 (đoạn từ Công viên đến Trường Tiểu học Long Hưng A1)... bước đầu thu hút khoảng 100.000 du khách đến tham quan, trải nghiệm tại huyện Lấp Vò trong những tháng đầu năm 2022.

Huyện Lấp Vò triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm 2022, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, ngành, địa phương trong huyện luôn tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong quần chúng nhân dân. Các tổ chức đảng và chính quyền quan tâm đến công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa thông tin. Qua đó, khuyến khích nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi vui chơi giải trí hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần. Các loại hình Câu lạc bộ đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp, tụ điểm hát với nhau, phòng đọc sách... hầu hết đều do cá nhân hoặc hội viên đóng góp kinh phí để tổ chức hoạt động.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, văn học, nghệ thuật từng bước phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Riêng các hoạt động phong trào cũng phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ đó góp phần phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của Nhân dân.

Hằng năm, nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng trên địa bàn, huyện Lấp Vò cũng tổ chức các hội thi, liên hoan, biểu diễn văn hóa văn nghệ... hút hàng ngàn lượt thí sinh tham gia, phục vụ khoảng 71.500 lượt người xem. Huyện đã mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ với gần 150 học viên tham gia. Huyện Lấp Vò khuyến khích, tạo điều kiện cho các tác giả của Hội Văn học - Nghệ thuật huyện tham gia sáng tác tác phẩm mới. Đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm, bài học hay trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa từ những địa phương khác, góp phần tích cực vào việc bảo vệ tính chân, thiện, mỹ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn huyện Lấp Vò.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn