Nâng chất lượng phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa

Cập nhật ngày: 17/11/2022 05:53:47

ĐTO - Năm 2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) các cấp tiếp tục đề ra giải pháp nâng chất lượng phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa, nhất là gia đình văn hóa (GĐVH). Cụ thể như đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tham gia phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa; bình xét, đánh giá các danh hiệu văn hóa. Từ đó, hình thành trong Nhân dân ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại địa bàn dân cư.


Người dân xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh) tham gia vệ sinh môi trường trên tuyến đường nông thôn

Ngay từ đầu năm 2022, BCĐ XDĐSVH các cấp phát động địa phương và người dân đăng ký thực hiện danh hiệu GĐVH; ấp, xã văn hóa nông thôn mới; khóm, phường, thị trấn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân thực hiện đảm bảo các tiêu chí để đạt danh hiệu GĐVH.

Cụ thể, để đạt tiêu chí GĐVH người dân phải gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, vận động người dân hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương bằng nhiều việc làm như: chung tay giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh... Bên cạnh đó, vận động người dân nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ người dân về sinh kế, dạy nghề, việc làm, định hướng làm ăn giúp nhiều gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hàng năm, BCĐ XDĐSVH tỉnh tổ chức tập huấn cho thành viên BCĐ XDĐSVH huyện, thành phố, Ban Công tác XDĐSVH xã, phường, thị trấn, Ban Vận động XDĐSVH khóm, ấp nội dung chi tiết các quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá, công nhận đối với các danh hiệu: GĐVH; ấp, xã văn hóa nông thôn mới; khóm, phường, thị trấn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Quyết định số 548 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” trên địa bàn tỉnh. Vào khoảng tháng 8 hàng năm, Ban Công tác XDĐSVH xã, phường, thị trấn, Ban Vận động XDĐSVH khóm, ấp rà soát, phát phiếu cho các hộ gia đình tự chấm điểm đăng ký thực hiện danh hiệu GĐVH và thực hiện lấy ý kiến, tổ chức bình xét danh hiệu GĐVH. Đồng thời tổ chức chấm điểm và đề nghị UBND cấp huyện, thành phố công nhận các danh hiệu văn hóa như: ấp, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; khóm, phường, thị trấn văn minh đô thị.

Tại xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, việc nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa được Ban Công tác XDĐSVH xã và Ban Vận động XDĐSVH các ấp quan tâm thực hiện. Ông Lê Hoàng Thanh - công chức văn hóa - xã hội xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) cho biết, công tác triển khai bình xét danh hiệu GĐVH ở xã thực hiện đúng theo Quyết định số 548 của UBND tỉnh. Xã đã tổ chức nhiều điểm bình xét ở 4 ấp, thực hiện đánh giá, bình xét các tiêu chí GĐVH đối từng hộ gia đình một cách khách quan, dân chủ, không thiên vị hay chạy theo thành tích, mạnh dạn đánh giá không đạt đối với những gia đình có thành viên vi phạm pháp luật, không chấp hành chủ trương, chính sách của địa phương để nâng chất lượng danh hiệu GĐVH. Cuối năm 2022, toàn xã có 3.083 hộ đạt chuẩn GĐVH, đạt đạt 98,64% (tăng 1,84% so với năm 2021). UBND xã cũng đã chọn 23 hộ GĐVH tiêu biểu nhất, biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 nhằm khích lệ tinh thần người dân và giúp cho phong trào xây dựng GĐVH ở xã phát triển.

Với nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa và nâng chất lượng công tác bình xét các danh hiệu văn hóa đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa, đặc biệt là danh hiệu GĐVH trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh có 399.416 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH, đạt 94,1%; 333.848 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH 3 năm liên tục (2020 - 2022), trong đó có 13.883 được khen thưởng; 122 khóm đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 96,8%; 564 ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 98,6%; 111 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 98,5%; 26 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 92,9%. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực BCĐ XDĐSVH tỉnh) tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 548 của UBND tỉnh để phù hợp với các văn bản quy định mới của Trung ương; nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa nhằm tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn