Nhân rộng mô hình theo các tiêu chí “5 không, 3 sạch”

Cập nhật ngày: 20/08/2012 15:31:28

Chị Phan Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Cường (huyện Tam Nông) cho biết, năm 2008 Hội LHPN xã chọn ấp B làm điểm với trên 400 hộ dân trên địa bàn để triển khai thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ, hội hoặc tuyên truyền theo chuyên đề đến hội viên phụ nữ, mô hình đã mang lại nhiều kết quả khả quan như: ấp không còn tình trạng bạo lực gia đình, không có trẻ em bỏ học, không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, các tệ nạn xã hội giảm. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, Hội LHPN xã Phú cường đã nhân rộng mô hình “5 không, 3 sạch” trên địa bàn xã.


Hội viên phụ nữ ra quân làm vệ sinh môi trường nông thôn

Chị Nguyễn Dịp Khương - Chủ tịch Hội LHPN xã Định Yên cũng cho biết, song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ đã phát sinh nhiều vấn đề về môi trường trên địa bàn, do đó Hội LHPN xã chọn ấp An Bình làm điểm triển khai thực hiện mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” với 30 thành viên.

Qua khảo sát thực tế tại địa bàn ấp An Bình cho thấy nhiều công trình, phần việc bảo vệ môi trường như: làm hố chứa rác, khu vực chăn nuôi xa nhà, xây dựng hố xí hợp vệ sinh... được người dân và hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả. Hội LHPN xã đang nhân rộng “Tổ tự quản môi trường” tại 3 ấp còn lại trong xã theo mô hình Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường phát triển bền vững theo các tiêu chí “5 không, 3 sạch” do Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phát động.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có kế hoạch triển khai mô hình đột phá năm 2012 là: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường phát triển bền vững theo các tiêu chí “5 không, 3 sạch” với các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, tiêu chí “5 không, 3 sạch” tại 12 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm huy động các nguồn lực tổng thể của Hội LHPN các cấp trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao nhận thức về chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nhất là không thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngọc Tâm

Gửi bình luận của bạn