Số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng

Cập nhật ngày: 20/08/2012 03:39:29

Theo Chi Cục DS-KHHGĐ, từ đầu năm 2012 đến nay, tổng số người áp dụng các BPTT hiện đại tăng, hiện có 228.448 người áp dụng, tăng 1,17% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó số người chọn biện pháp đặt vòng 120.117 người (tăng 2,52%), thuốc tiêm tránh thai 17.459 (tăng 1,25%), thuốc cấy tránh thai 550 người (tăng 76,85%). Các địa phương qua tuyên truyền, vận động đạt được tỷ lệ cao trong thực hiện các BPTT như thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, Lai Vung, Châu Thành, Tháp Mười, Thanh Bình... Chi Cục DS-KHHGĐ đã tăng cường công tác tư vấn truyền thông chuyển đổi hành vi qua các hoạt động như hướng dẫn địa phương tổ chức liên hoan tuyên truyền viên dân số cấp huyện, tuyên truyền chủ đề ngày Dân số thế giới, các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số thế giới; phối hợp với Báo Đồng Tháp phát hành chuyên trang DS đến với 144 cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn. Trung tâm Dân số huyện, thị, thành phố phối hợp với các Đài truyền thanh địa phương tuyên truyền trên trạm phát thanh các chương trình về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ.

Các Trạm y tế, TTDS-KHHGĐ đã tuyên truyền trực tiếp tại 964 nhóm cơ sở, góc truyền thông, cung cấp tờ rơi cho 2.351 lượt người.

Song song với công tác DS, các đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2011-2015 cũng được triển khai thực hiện từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, huyện, thị, thành. Từ đầu năm 2012 đến nay, có 1.372 trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, đã phát hiện được 13 trường hợp bị dị tật trong đó 1 trường hợp dị tật bẩm sinh (thoát vị não). Các hoạt động tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng được triển khai thực hiện. Có 1.206 người được tư vấn tại tuyến cơ sở những kiến thức làm mẹ an toàn, KHHGĐ...

Bên cạnh công tác chuyên môn, việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các chương trình cũng được Chi cục DS-KHHGĐ thực hiện qua việc rà soát, bồi dưỡng lại đội ngũ cộng tác viên, lãnh đạo phụ trách khối văn xã của UBND xã, thị trấn, Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, từ đây đến cuối năm 2012, Chi cục DS-KHHGĐ tiếp tục triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, vùng khó khăn. Khen thưởng cán bộ đóng góp xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ, sơ kết phong trào khóm, ấp không có hộ gia đình sinh con thứ 3 trở lên trong vòng 3 năm.

C.P

Gửi bình luận của bạn