Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Thành

Cập nhật ngày: 17/08/2012 05:33:02

Ngày 14/8/2012, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại xã An Nhơn và huyện Châu Thành.


Kiểm tra CCHC tại xã An Nhơn

Tại xã An Nhơn sau khi kiểm tra từng bộ phận thực hiện công tác CCHC, đoàn nhận xét xã có tiến bộ trong thực hiện các chức năng. Tuy nhiên, nhìn tổng thì công tác vận hành cơ chế một cửa còn lộn xộn, không bố trí để làm rõ bộ phận một cửa khi giải quyết công việc hành chính cho dân, sắp xếp chưa tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính; lĩnh vực địa chính thực hiện chưa theo đúng quy trình, chưa có sổ ghi chép của ngành đối với giải quyết công việc, còn nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền của cấp trên; công tác quản lý xây dựng cả năm 2011 mới chỉ cấp được 1 giấy phép, năm 2012 chưa cấp được giấy nào, công tác cán bộ có tiến bộ trong bố trí và nâng chất lượng, song quy trình bầu trưởng ấp trong biên bản ghi còn sai quy định; việc ban hành kế hoạch CCHC của địa phương còn thiếu một số lĩnh vực, kế hoạch còn chung chung, thiếu cụ thể, quy chế phối hợp sử dụng là quy chế cũ...

Đối với thực hiện cải cách hành chính của huyện Châu Thành, tuy có nhiều tiến bộ nhưng qua kiểm tra vẫn còn những vấn đề như: công tác văn thư, lưu trữ còn yếu, không lập được mục hồ sơ, các ngành chức năng chưa làm tham mưu thực hiện bảng danh mục văn thư, lưu trữ, trong niêm yết nhiều văn bản cũ chưa được thay thế; trên bàn làm việc vẫn chưa có bảng tên công chức; một số lĩnh vực chưa đưa vào thực hiện một cửa; các phiếu hẹn từ huyện xuống xã không đóng dấu giáp lai, không có chữ ký nhận của dân khi nộp giấy tờ giải quyết, hồ sơ đăng ký kinh doanh thiếu chữ ký của bên nhận và bên giao...

Kết luận buổi kiểm tra, trưởng đoàn CCHC tỉnh yêu cầu các Chủ tịch xã, thị trấn trong huyện phải là người am hiểu rõ việc CCHC và kiểm tra đôn đốc thường xuyên để vận hành cho tốt, riêng ở xã An Nhơn là khi dân lên giải quyết thủ tục hành chính phải chờ cán bộ đến, việc này cần phải nhắc nhở chấn chỉnh; khi điều động cán bộ làm việc nơi khác thì phải hoàn thành nhiệm vụ ở nơi cũ xong mới được chuyển và thực hiện tốt quy chế phối hợp để tiến tới một cửa liên thông, một cửa điện tử.

DT

Gửi bình luận của bạn