Bộ Y tế trả lời các kiến nghị của cử tri về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Cập nhật ngày: 29/11/2022 05:40:52

ĐTO - Cử tri kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu, tập trung nguồn lực đầu tư cho hệ thống y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở và y tế dự phòng; đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ năng quản lý cơ sở y tế để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đó, nghiên cứu các chính sách ưu đãi đối với công chức, viên chức, nhân viên y tế công tác tại các cơ sở y tế công lập, y tế dự phòng nhằm thu hút đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, gắn bó lâu dài với ngành y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bộ Y tế cho biết, về đầu tư, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, trước hết thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo các chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Y tế. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, trong đó có quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương cho Đề án, ưu tiên phân bổ kinh phí từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, Chương trình mục tiêu y tế - dân số và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Đề án; bảo đảm đủ nhân lực, nguồn tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, chế độ để thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở.

Năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Chương trình phân bổ gần 14.000 tỷ đồng cho ngành y tế để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của các Viện nghiên cứu, Bệnh viện cấp Trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vắc-xin trong nước, thuốc điều trị Covid-19. Bộ Y tế đã tổng hợp nhu cầu của các địa phương, đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc phân bổ nguồn lực của Chương trình.

Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ triển khai các nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cho y tế cơ sở từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Cùng với đó, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ triển khai thực hiện các giải pháp về y tế cơ sở.

Về chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ y tế cơ sở, Bộ Y tế cho biết, hiện nay Bộ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56 ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, nâng mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế cấp huyện và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp thu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trên để trình Chính phủ ban hành.

Bộ Y tế cũng thực hiện chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên cả bằng phương thức trực tiếp và khám chữa bệnh từ xa; nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại chỗ cho y tế cơ sở, triển khai các chính sách thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế cơ sở, tăng cường luân phiên cán bộ y tế theo 2 chiều, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Cùng với đó, quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế; huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế nhằm giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế yên tâm công tác phục vụ lâu dài trong ngành y tế; tăng cường xã hội hóa để tăng thu nhập cho viên chức y tế, đặc biệt là viên chức có trình độ chuyên môn cao.

Về kiến nghị xem xét, tăng cường nhân lực cho các Trạm y tế để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, nhất là đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện như hiện nay, Bộ Y tế cho biết, thực hiện Nghị định số 106 ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định vị trí việc làm, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư mới để hướng dẫn thực hiện và đang xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Dự thảo Thông tư mới sẽ hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc bộ, ngành và địa phương; theo thẩm quyền UBND cấp tỉnh, huyện, căn cứ quy định và tình hình thực tế của địa phương để quyết định việc bố trí số lượng người làm việc cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn cho phù hợp.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn