Đưa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công an ra tiếp nhận tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 10/03/2020 05:50:39

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo triển khai quy định đưa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực công an ra tiếp nhận tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Theo đó, đối với các TTHC thuộc lĩnh vực công an ở cấp tỉnh, trước mắt, Công an tỉnh đưa các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đăng ký, quản lý con dấu, phòng cháy, chữa cháy ra tiếp nhận tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công (bố trí ở tầng trệt Tòa nhà Bưu điện tỉnh cùng với Bộ phận Một cửa của các sở, ngành tỉnh). Thời hạn thực hiện dự kiến trong tháng 4/2020 (khi Tòa nhà Bưu điện tỉnh đã cải tạo xong để bố trí Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh theo Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh).

Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực công an ở cấp huyện, nếu diện tích mặt bằng Bộ phận Một cửa cấp huyện chưa đủ thì tạm thời chưa đưa các TTHC thuộc lĩnh vực công an ở cấp huyện vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa ở cấp huyện. Đồng thời trên cơ sở Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, giao UBND cấp huyện phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh nghiên cứu tìm giải pháp để đảm bảo diện tích mặt bằng đủ bố trí lĩnh vực công an ở cấp huyện vào tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa ở cấp huyện.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố đã đưa TTHC thuộc lĩnh vực công an vào Bộ phận Một cửa thì tiếp tục duy trì theo đúng Quyết định số 1291 ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

T.T

Gửi bình luận của bạn