Công tác dân vận cả nước đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 11/01/2019 06:03:17

ĐTO - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

Qua báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Dân vận tham gia giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân; quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận.

Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đẩy mạnh với hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ với nhiều giải pháp.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có bước nâng lên.

Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu, nâng cao chất lượng các Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận; chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo...

N.AN

Gửi bình luận của bạn