BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP

Thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết trong các cơ quan nội chính

Cập nhật ngày: 11/01/2019 10:06:05

ĐTO - Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp được tái thành lập ngày 30/5/2013 trên cơ sở hợp nhất từ Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh và Phòng Nội chính - Tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết quả trên từng lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và PCTN đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lĩnh vực nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, trọng tâm phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là với các Đảng uỷ: Công an, Quân sự, Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình an ninh, chính trị (ngoại biên và nội biên); tăng cường chặt chẽ quan hệ đối ngoại với tỉnh Preyveng, tỉnh BontiaMenchey, Vương quốc Campuchia thông qua các Quy chế phối hợp và sơ kết hàng năm, cùng với đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua đó, đã xây dựng và phát huy được hình ảnh tuyến biên giới hòa bình hữu nghị và truyền thống, tạo sự đồng thuận để cùng xây dựng hoàn thành các phân tuyến cắm mốc, tuyến đường tuần tra biên giới, khai thông các cửa khẩu phục vụ cho phát triển kinh tế; tăng cường công tác phối hợp các lực lượng tuần tra chung thường xuyên, thân thiện; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vấn đề phát sinh giữa hai bên về an ninh biên giới; nổi bật như: phát hiện bóc gỡ kịp thời nhiều đối tượng tham gia các tổ chức chính trị phản động, xóa tan dư luận, đảm bảo cuộc sống an bình và nâng cao niềm tin của quần chúng, nhân dân hai nước.

Lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp các ngành, cấp uỷ tham mưu cho BTV Tỉnh ủy lãnh đạo thông qua các phát động các phong trào quần chúng nhân dân cùng với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị và các lực lượng chức năng vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết tâm cao; không để hình thành tổ chức, điểm nóng; tấn công, ngăn chặn ngay từ ban đầu các hình thức cho vay theo kiểu “tín dụng đen” và các hoạt động theo kiểu băng, nhóm, mang tính chất “xã hội đen”; triệt xóa các vụ buôn lậu, các điểm nóng về ma tuý, tệ nạn xã hội,... giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao niềm tin của doanh nghiệp và nhân dân (qua các chỉ số PCI, PAPI,... của tỉnh luôn nằm tốp đầu cả nước trong 10 năm liên tục, 2 năm 2016-2017, PCI nằm tốp 3 của cả nước).

Trong công tác cải cách tư pháp (CCTP), thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược CCTP đến năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết đề ra. Kết quả hơn 5 năm qua đã có sự chuyển biến tích cực, nổi bật là ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu đã nâng lên; tổ chức và lực lượng bổ trợ tư pháp đã kiện toàn trên các lĩnh vực, cơ bản đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ vụ việc, vụ án tồn đọng giảm rõ rệt tỷ lệ thi hành án tăng, tỷ lệ án sự chuyển trả, tạm đình chỉ và án sai dưới tỷ lệ qui định; việc phối hợp các ngành, các cấp chặt chẽ hơn. Và các năm qua, các đơn vị đều đạt thành tích cao, nằm trong tốp đầu của vùng và cả nước được ngành trung ương, tỉnh khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác PCTN, với quan điểm lấy trọng tâm phòng ngừa là chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện.

Qua đó đã tạo được sự đồng thuận của các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị vào cuộc mạnh mẽ, khắc phục biểu hiện “trên nóng, dưới lạnh”; từ việc theo dõi, nắm bắt qua các kênh thông tin, nhất là dư luận xã hội, tin báo và đơn thư. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phân tích, nhận diện từng lĩnh vực, vụ việc và tham mưu cho BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chấn chỉnh hay định hướng giải quyết các vụ việc phát sinh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng khối nội chính, các cấp ủy địa phương thực hiện từng bước theo đúng quy định, trên tinh thần không có vùng cấm, bình đẳng trước pháp luật, xử lý đúng người đúng tội, đồng bộ giữa quy định Đảng, Nhà nước, không bỏ lọt tội phạm và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trên cơ sở đó, đã phát hiện và tham mưu cho BTV Tỉnh ủy lãnh đạo định hướng xử lý theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị trên 100 vụ việc góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường chính trị ổn định, trong sạch, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Nhìn chung trong hơn 5 năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chất lượng tham mưu, thực hiện ngày càng được nâng cao, đi vào chiều sâu; đặc biệt Ban Nội chính đã thể hiện tốt vai trò trung tâm đoàn kết trong các cơ quan nội chính, cấp ủy địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình, Kế hoạch đề ra, đưa các hoạt động nội chính, CCTP và PCTN từng bước đi vào nền nếp, có định hướng, chiều sâu, nâng tính chủ động, phát huy tốt vai trò, niềm tin quần chúng, đảm bảo tình hình an ninh quốc gia, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường an lành, trong sạch, phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương.

Với kết quả đạt được, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận được 2 Cờ thi đua, nhiều Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương và UBND tỉnh, 3 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc. Nhiều cá nhân Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng II, III, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; Bằng khen của UBND tỉnh; Trung ương, tỉnh, ngành...

Có thể thấy ngành Nội chính Đảng của tỉnh đã từng bước trưởng thành và phát triển, khẳng định được vai trò, là đầu mối của các cơ quan nội chính, cấp ủy địa phương, là niềm tin của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác nội chính và PCTN đã được đào tạo, tôi luyện trưởng thành.

Thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, vượt qua những khó khăn, vướng mắc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước xây dựng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp ngày càng vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng chủ động nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước để nhận định, dự báo tham mưu với BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh về lĩnh vực nội chính, tham nhũng; giải quyết kịp thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh uỷ đã giao, để xứng đáng là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành Nội chính.

Phạm Thiện Nghĩa - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Gửi bình luận của bạn