LẤP VÒ

Tinh thần làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 06/12/2018 13:42:32

ĐTO - UBND huyện Lấp Vò đã tiến hành giải thể, sáp nhập 6 đơn vị sự nghiệp gồm: Trại Giống tổng hợp, Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Nhà Thiếu nhi, Đài Truyền thanh huyện.

Hiện nay, huyện Lấp Vò có 12 cơ quan chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp, 13 xã, thị trấn được UBND tỉnh phân bổ biên chế công chức (CC), viên chức (VC) cấp huyện hằng năm và phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CC,VC người hoạt động không chuyên trách cấp xã được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định, đúng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021.


Tinh thần làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Bình Thành, huyện Lấp Vò được người dân đánh giá hài lòng

UBND các cấp trên địa bàn tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phát huy tốt hơn. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành được đẩy mạnh; tinh thần làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ (CB), CC,VC chức có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Huyện Lấp Vò thực hiện tốt cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh thông qua việc tiếp tục công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục phục vụ nhân dân, tăng cường kiểm soát nội bộ, thanh tra, kiểm tra, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, huyện Lấp Vò đều ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB,CC,VC trên địa bàn. Từ 2015 đến nay, có gần 1.800 lượt CB,CC,VC và người hoạt động không chuyên trách đi bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn do tỉnh, huyện tổ chức. Tính đến nay, CB,CC cấp huyện có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên đạt 96%; số lượng CB,CC cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 72%.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thực hiện khá tốt, trong đó thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, thị trấn tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức, công dân giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, hằng năm của huyện luôn đạt ở mức cao; tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và xã, thị trấn đều đạt trên 98% trả trước hẹn và đúng hẹn. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB,CC ngày càng được nâng lên; qua theo dõi phần mềm đánh giá đối với CB,CC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì hầu hết người dân đều đánh giá là hài lòng.

Huyện đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như: chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện mô hình “Chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc nhân dân định kỳ”; lắp đặt phần mềm khảo sát trực tuyến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và CC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn; triển khai mô hình dịch vụ Bưu chính công ích lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện mô hình hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân; lắp đặt camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 13 xã, thị trấn trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tác phong, thái độ, ý thức chấp hành lề lối, kỷ cương trong thi hành công vụ đối với CB,CC đã được nâng lên rõ rệt.

Ngoài ra, huyện còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì tốt công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; duy trì và phát huy kết quả các chương trình “Đối thoại cùng chính quyền”, “Tư vấn pháp luật”, Đường dây phản ảnh phản hồi... Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm hướng đến một môi trường làm việc thân thiện, ý thức chấp hành, ý thức phục vụ, tôn trọng người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn