Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Cập nhật ngày: 18/11/2019 10:16:03

ĐTO - Theo UBND tỉnh, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh luôn quan tâm xây dựng, gìn giữ và phát huy văn hóa ứng xử trong trường học, hằng năm cùng với việc thực hiện nhiệm vụ năm học còn phát động các phong trào thi đua như: đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; trường học thân thiện, học sinh (HS) tích cực; trường học không khói thuốc; thi đua dạy tốt, học tốt; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học; trường học xanh - sạch - đẹp (toàn tỉnh có 483/686 trường đạt chuẩn, đạt 70,40%)... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần sự chung tay góp sức của nhà trường và xã hội như: tình hình bạo lực học đường; vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp vẫn còn tiếp diễn trong một bộ phận nhỏ thầy cô...

Trước thực trạng trên, UBND đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025”. Mục tiêu chung nhằm thay đổi nhận thức về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HS, học viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Mục tiêu cụ thể của Đề án chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2019 - 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng từng địa phương của mỗi nhà trường; hằng năm, có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HS, học viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; ít nhất 85% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường...

Giai đoạn 2021 - 2025, 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HS, học viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt về tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học...

Đề án tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử...

T.NG

Gửi bình luận của bạn