Quản lý các hoạt động dạy và học ngoại ngữ

Cập nhật ngày: 09/11/2019 06:20:23

ĐTO - Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, triển khai, đầu tư trang thiết bị, phần mềm, tài liệu phục vụ dạy và học ngoại ngữ. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các tổ chức, hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học.


Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc dạy, học ngoại ngữ tại huyện Lai Vung

Sở GD&ĐT giao phòng chuyên môn quản lý, giám sát các chương trình dạy, học ngoại ngữ tại các điểm trường, chất lượng giảng dạy; kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giáo viên (GV) tại đơn vị và các GV, tham gia thỉnh giảng, GV người nước ngoài thông qua các công ty liên kết giảng dạy. Lãnh đạo Sở GD&ĐT, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở cũng đã tổ chức các buổi gặp trực tiếp tại các đơn vị trường thực hiện giảng dạy ngoại ngữ trao đổi với đại diện công ty, GV, học sinh (HS), phụ huynh HS. Qua đó ghi nhận những ý kiến của HS, GV, phụ huynh HS những vấn đề phát sinh trong quá trình dạy và học ngoại ngữ thực tế tại đơn vị để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Là đơn vị quản lý hoạt động giảng dạy ngoại ngữ đối với các đơn vị trường trong tỉnh, Sở GD&ĐT cùng các phòng chuyên môn thẩm tra về năng lực giảng dạy, chương trình, hiệu quả trong giảng dạy. Đối với những đơn vị không chấp hành tốt các cam kết theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ có biện pháp nhắc nhở và kiên quyết không tiếp tục phối hợp. Thực hiện theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT quy định, các chương trình dạy ngoại ngữ cho trẻ mầm non, mẫu giáo làm quen với tiếng Anh cũng được triển khai ở một số điểm trường trong tỉnh; chương trình môn tiếng Anh lớp 1-2, môn tiếng Anh hệ 10 năm.

Trong năm 2019, Sở GD&ĐT cùng các ngành liên quan đã thanh tra các tổ chức, trung tâm ngoại ngữ, tin học. Đoàn Thanh tra đã đến các huyện: Cao Lãnh, Tháp Mười, Châu Thành, Tân Hồng, TX.Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc. Qua kiểm tra, các trung tâm đã sử dụng chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành, các tài liệu, giáo trình phù hợp với nhu cầu người học. Hoạt động dạy học được tổ chức linh hoạt theo hình thức dạy học trực tiếp tại trung tâm, lớp học được quản lý theo lớp học, nhóm học. Trung tâm có điểm danh theo buổi học, một số nơi còn quản lý HS và GV theo ứng dụng phần mềm. Sau mỗi khóa học, việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo hình thức ủy quyền hoặc kiểm tra cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, tùy theo cấp độ, có thể tổ chức thi, kiểm tra học viên tại Đồng Tháp, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh... Cùng với những thuận lợi, một số trung tâm ngoại ngữ còn chưa báo cáo về Sở những chương trình, tài liệu, hoặc GV khi có thay đổi. Năng lực giảng dạy của một số GV người nước ngoài chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo khung. Với những hạn chế trên, Đoàn Thanh tra đã nhắc nhở, yêu cầu các trung tâm bổ sung các hồ sơ về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ theo đúng quy định.

Cùng với học văn hóa theo chương trình chính khóa, các hoạt động giảng, dạy ngoại ngữ được triển khai tại các trường với thời gian phù hợp với khả năng tiếp cận của các em HS. Các bậc phụ huynh HS rất quan tâm đến việc học ngoại ngữ cho con em tại các trung tâm vào các buổi tối, hoặc ngày cuối tuần. Để phát triển hơn kỹ năng ngoại ngữ cho các em HS, phụ huynh còn khuyến khích con tham gia và đưa con đi kiểm tra năng lực ngoại ngữ theo cấp độ. Đảm bảo quyền lợi của HS cũng như quản lý và giám sát chặt các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại các điểm trường, trung tâm, Sở GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội dung chương trình, hiệu quả giảng dạy; kịp thời chấn chỉnh có biện pháp xử lý các đơn vị phối hợp, các trường, trung tâm ngoại ngữ có các biểu hiện vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT.

C.Phương

Gửi bình luận của bạn