Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm

Cập nhật ngày: 24/07/2019 15:08:56

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương tại Hội nghị sơ kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019, diễn ra vào ngày 24/7.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương (giữa)  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiến hành 49 cuộc thanh tra hành chính, 149 cuộc thanh tra chuyên ngành. Theo đánh giá của ngành chức năng, các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh chồng chéo về đối tượng và nội dung, đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Các đơn vị cũng tiến hành tiếp công dân thường xuyên với gần 3.400 lượt, giảm trên 11% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là khiếu nại lĩnh vực đất đai, chiếm trên 70%. Các cơ quan hành chính tiếp nhận trên 1.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, trong kỳ xảy ra 1 vụ liên quan đến hành vi tham nhũng, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một vài kết luận thanh tra chưa nêu rõ nguyên nhân, hạn chế; kiến nghị biện pháp xử lý trách nhiệm chưa nghiêm, chưa phù hợp với mức độ vi phạm; việc thực hiện giám sát hoạt động đoàn thanh tra một số nơi còn mang tính hình thức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương ghi nhận những nỗ lực của ngành Thanh tra và yêu cầu ngành tiếp tục rà soát, đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng,… Đồng thời, tiếp tục rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội qua tâm để kịp thời xử lý; tăng cường công tác tiếp công dân; triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng theo đúng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ. Đặc biệt, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận như tham nhũng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường,… đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn