Khiếu nại đã được giải quyết phù hợp quy định pháp luật

Cập nhật ngày: 22/07/2019 09:39:41

ĐTO - Ông Nguyễn Văn Bé ngụ khóm Mỹ Hưng, phường 3, TP.Cao Lãnh khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường vật kiến trúc căn nhà chính từ hơn 68 triệu đồng lên hơn 125 triệu đồng; bố trí 2 nền tái định cư; hỗ trợ ổn định đời sống còn thiếu; yêu cầu tách riêng căn nhà phụ của con gái ông là bà Nguyễn Thị Hoàng Liên và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ riêng biệt.

Năm 2016, UBND TP.Cao Lãnh ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; phương án tái định cư thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án dân TP.Cao Lãnh; Công trình Lia 2, phường 2 - phường 3; quyết định thu hồi diện tích hơn 121m2 đất ở tại đô thị và diện tích hơn 116m2 đất trồng cây lâu năm của hộ ông Nguyễn Văn Bé. Hộ ông Nguyễn Văn Bé được giải quyết bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 570 triệu đồng; đồng thời được bố trí 1 nền tái định cư tại Lia 2.

Ông Nguyễn Văn Bé không thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và có đơn khiếu nại yêu cầu như trên. Ngày 10/7/2017, Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh có Quyết định số 86 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé với nội dung không giải quyết nâng giá bồi thường vật kiến trúc căn nhà chính; không giải quyết bố trí 2 nền tái định cư; không giải quyết hỗ trợ đời sống còn thiếu; không giải quyết tách riêng căn nhà của bà Nguyễn Thị Hoàng Liên và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ riêng biệt cho bà Liên.

Không thống nhất với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP.Cao Lãnh, ông Nguyễn Văn Bé tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh. Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh đối thoại với ông Nguyễn Văn Bé và giao cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát nội dung ông Bé yêu cầu bố trí 2 nền tái định cư và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Qua đó, căn cứ Quyết định số 27 ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Căn cứ Quyết định số 34 ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 5 năm (2015 - 2019); UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 215 ngày 19/7/2019 với nội dung giữ nguyên Quyết định số 86 ngày 10/7/2017 của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Nguyễn Văn Bé không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn