UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sáng

Cập nhật ngày: 22/07/2019 09:39:27

ĐTO - Ông Nguyễn Ngọc Sáng khiếu nại đến UBND tỉnh với yêu cầu được giao 1 nền tái định cư có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, do Nhà nước thực hiện dự án Công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đồng Tháp, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh.

Trước đây, vào năm 2011, UBND TP.Cao Lãnh thu hồi hết diện tích đất trồng cây lâu năm, thửa số 65, tờ bản đồ số 8, phường Mỹ Phú của ông Nguyễn Ngọc Sáng và bà Nguyễn Thị Kim Long để thực hiện dự án Công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đồng Tháp. Theo phương án được UBND TP.Cao Lãnh phê duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP.Cao Lãnh đã giải quyết bồi thường, hỗ trợ phần đất, tài sản, vật kiến trúc và cây trồng cho ông Nguyễn Ngọc Sáng và bà Nguyễn Thị Kim Long, tổng số tiền là gần 1,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng không thống nhất với quyết định bồi thường, hỗtrợ và tái định cư trên nên có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường nhà, đất và yêu cầu được mua 1 nền tái định cư. Ngày 21/11/2018, Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh ban hành Quyết định số 30 ngày 21/11/2018 với nội dung không giải quyết nâng mức giá bồi thường nhà; thống nhất giải quyết nâng đơn giá căn nhà chính từ dạng nhà 1 tầng trệt sang dạng nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu); không giải quyết bồi thường đất lâu năm tăng lên 50% giá đất ở đường Điện Biên Phủ; không giải quyết bán 1 nền tái định cư đối với ông Nguyễn Ngọc Sáng.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh. Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Ngọc Sáng. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Ngọc Sáng khiếu nại yêu cầu được giao 1 nền tái định cư không thông qua đấu giá. Qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, xác định việc khiếu nại yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Sáng không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết số 30 ngày 21/11/2018 của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 216 với nội dung giữ nguyên Quyết định số 30 ngày 21/11/2018 của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh. Quyết định này của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu ông Nguyễn Ngọc Sáng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại trên có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định pháp luật về tố tụng hành chính.

T.T

Gửi bình luận của bạn