Tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn hiệu quả

Cập nhật ngày: 18/07/2019 17:01:03

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành thanh tra diễn ra sáng 18/7.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo Thanh tra Chính phủ, toàn ngành đã triển khai hơn 3.500 cuộc thanh tra hành chính, hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm hơn 50.300 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 692 tập thể, xử phạt hành chính với số tiền trên 1.500 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 44 vụ (73 đối tượng).

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp hơn 182 ngàn lượt công dân với trên 124 ngàn vụ việc; xử lý hơn 82 ngàn đơn đủ điều kiện/137 ngàn đơn tiếp nhận; có gần 27 ngàn đơn khiếu nại, gần 9 ngàn đơn tố cáo với hơn 12 ngàn vụ việc khiếu nại, tố cáo. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết gần 9 ngàn vụ việc khiếu nại, tố cáo (đạt trên 72%). Theo Thanh tra Chính phủ, thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 2ha đất; trả lại quyền lợi cho 800 người, xử lý 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Thanh tra Chính phủ cũng thông tin tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong nhân dân; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng qua, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiến hành 8 cuộc tại 40 đơn vị, đã phát hiện 23 đơn vị có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc; Thanh tra các sở, ngành tiến hành 149 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hơn 7 ngàn tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực đã phát hiện trên 1.200 tổ chức, cá nhân có vi phạm, thu hồi trên trên 300 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Tiếp hơn 3.300 ngàn lượt công dân với trên 4 ngàn người (giảm 433 lượt so với cùng kỳ năm 2018); Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp tiếp 759 lượt công dân với 813 người. Các cơ quan hành chính tiếp nhận hơn 1 ngàn đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 113 đơn so với cùng kỳ năm 2018) đã xử lý 675 đơn đủ điều kiện.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò lãnh, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy được hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2019, ngành thanh tra tiếp tục thanh tra theo kế hoạch, đột xuất, có trọng tâm, trọng điểm, vụ việc có dấu hiệu vi phạm, dư luận bức xúc; chấn chỉnh hoạt động thanh tra không gây khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ chương trình thanh tra, thu hồi tài sản, chuyển vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết thiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời không để tập trung đông người, phát sinh, phức tạp, kéo dài và giải quyết phải thấu tình đạt lý; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung thanh tra các vụ việc nhạy cảm và kết luận thanh tra phải thật khách quan.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn