Số: 156 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 28/09/2018 08:59:34

Cho thuê QSSĐ Cồn Tôm. Diện tích 67.626,4m2, đất nuôi trồng thủy sản, Tọa lạc tại xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó:

Thửa 134, DT 32.980,8 m2; Thửa 135, DT 17.894,8 m2; Thửa  136, DT 16.750,8 m2. Giá khởi điểm: 800đ/m2/năm

* Hình thức thuê:

- Thời gian thuê: 50 năm - Trả tiền thuê đất hàng năm

- Đơn giá cho thuê được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định, thực hiện mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

- Người trúng đấu giá phải hoàn trả giá trị tài sản trên đất cho nhà đầu tư, cụ thể:

+ Tại thửa 134: 2.686.920.000đ

+ Tại thửa 135, 136: 3.157.380.000đ

Xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 28/9 đến 15 giờ ngày 23/10/2018

Nhận hồ sơ : Các ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 25/10/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 26/10/2018

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung,  Điện thoại: 0277 3849 513

Gửi bình luận của bạn