Số: 175 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 31/10/2018 09:08:38

Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò, sử dụng diện tích bán hàng các Chợ xã Tân Thành A, Chợ Bình Phú, huyện Tân Hồng năm 2019, trong đó:

- Đò Mương Năm Quang. Giá khởi điểm:  66.000.000đ.

 - Chợ Tân Thành A. Giá khởi điểm50.000.000đ.

- Chợ Bình Phú. Giá khởi điểm:  60.000.000đ.

Thời gian khảo sát hồ sơ, xem tài sản, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày 31/10/2018 đến 16 giờ ngày 06/11/2018.

Thời gian nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước  Vào các ngày 06, 07 và đến 16 giờ ngày 08/11/2018 tại UBND xã Tân Thành A;  UBND xã Bình Phú.

+ Tiền mua hồ sơ, Đò và Chợ: 150.000đ/hồ sơ.

+ Tiền đặt trước:  - Đò Mương Năm Quang: 12.000.000đ/hồ sơ;

- Chợ Tân Thành A: 10.000.000đ/hồ sơ;

- Chợ Bình Phú: 12.000.000đ/hồ sơ.

Thời gian đấu giá: - Dự kiến 08 giờ ngày 09/11/2018 tại UBND xã Tân Thành A;

- 13 giờ 30 phút ngày 09/11/2018 tại UBND xã Bình Phú.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Tân Thành A, điện thoại: 0277 3522021; xã Bình Phú 0277 3830028.

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn