Số: 161/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 10 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 05/10/2018 09:06:15

* Đấu giá cho thuê QSDĐ công ích, đất trồng cây hàng năm. Diện tích 540.362m2, tọa lạc tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó:

 - Đất thuộc lô số 21 đến lô 27; DT: 50.399m2 ; Giá khởi điểm:1.500.000đ/1.000m2/năm

 - Đất thuộc lô A. DT: 322.864m2 ; Giá khởi điểm:1.400.000đ/1.000m2/năm

 - Đất thuộc lô B. Diện tích: 167.099m2 ; Giá khởi điểm:1.080.000đ/1.000m2/năm

* Thời gian thuê: 01 năm.

* Nộp tiền thuê đất trong năm.

Xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 05/10/2018 đến 15 giờ ngày 25/10/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 25, 26 và đến 15 giờ ngày 29/10/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 30/10/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Thường Thới Tiền.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Thường Thới Tiền, Điện thoại: 0277 3586 108.

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn