Số: 160 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 10 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 03/10/2018 10:25:27

Đấu giá cho thuê QSDĐ công ích, đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm. Diện tích 225.944 m2, tọa lạc tại xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Trong đó:

 - Đất cồn. DT: 104.889 m2, vị trí 1 (loại 2); Giá khởi điểm: 1.400.000đ/1.000m2/năm.

 - Đất cồn. DT: 67.748,2 m2, vị trí 1 (loại 3); Giá khởi điểm: 800.000đ/1.000m2/năm.

 - Đất cồn. DT: 23.520 m2, vị trí 1 (loại 4); Giá khởi điểm: 500.000đ/1.000m2/năm.

 - Đất Ruộng. DT: 8.282 m2, vị trí 1; Giá khởi điểm: 1.400.000đ/1.000m2/năm.

 - Đất Ruộng. DT: 21.505m2, vị trí 3; Giá khởi điểm: 1.100.000đ/1.000m2/năm.

* Thời gian thuê: 01 năm.

* Nộp tiền thuê đất trong năm.

Xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 03/10/2018 đến 15 giờ ngày 23/10/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 25/10/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 26/10/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Thường Phước 2.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Thường Phước 2, Điện thoại: 0277 3595 044

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn