Số: 167/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 19/10/2018 10:34:49

Cho thuê QSSĐ trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

1. Tại xã Tân Hòa. Diện tích 26.253,3m2, đất nuôi trồng thủy sản. Thời gian thuê 05 năm. Trả tiền thuê đất hàng năm. Người trúng đấu giá phải hoàn trả giá trị tài sản trên đất là 324.824.000đ. Giá khởi điểm: 2.250đ/m2/năm.

2. Tại xã Bình Thành. Diện tích 15.128,8m2, đất trồng lúa. Thời gian thuê 05 năm. Trả tiền thuê đất hàng năm; Giá khởi điểm: 1.100đ/m2/năm.                                                           

3. Tại xã Tân Bình. Diện tích 6.229m2, đất bằng trồng cây hàng năm khác. Thời gian thuê 05 năm. Trả tiền thuê đất hàng năm; Giá khởi điểm: 2.100đ/m2/năm.                                              

4. Tại xã Phú Lợi. Diện tích 40.717 m2, đất nuôi trồng thủy sản. Thời gian thuê 20 năm. Trả tiền thuê đất hàng năm. Đơn giá cho thuê được ổn định 05 năm, từ năm thứ 06 sẽ điều chỉnh đơn giá cho phù hợp theo thực tế. Người trúng đấu giá phải hoàn trả giá trị tài sản trên đất là 31.640.000đ. Giá khởi điểm: 1.100đ/m2/năm.

5. Tại xã Bình Tấn. Diện tích 58.933 m2, đất nuôi trồng thủy sản. Thời gian thuê 20 năm. Trả tiền thuê đất hàng năm. Đơn giá cho thuê được ổn định 05 năm, từ năm thứ 06 sẽ điều chỉnh đơn giá cho phù hợp theo thực tế. Người trúng đấu giá phải hoàn trả giá trị tài sản trên đất là 144.156.900đ. Giá khởi điểm: 1.200đ/m2/năm.

Xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 19/10 đến 15 giờ ngày 12/11/2018

Nhận hồ sơ: Các ngày 12, 13 và đến 15 giờ ngày 14/11/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 15/11/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình; Điện thoại: 0277 3849 513

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn