Số: 10/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 25/01/2021 10:50:58

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ và các dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp năm 2021 (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2021), cụ thể:

- Bến nước Bờ Đông; Giá khởi điểm: 24.500.000đ

- Khu bán hoa và Trái cây; Giá khởi điểm: 245.900.000đ

- Dịch vụ trò chơi Quảng trường; Giá khởi điểm: 473.600.000đ

- Nhà vệ sinh bến xe Buýt; Giá khởi điểm: 99.000.000đ

- Nhà vệ sinh chợ Ẩm thực; Giá khởi điểm: 42.900.000đ

- Hoa chi chợ Mương Lớn; Giá khởi điểm: 126.200.000đ

- Nhà vệ sinh chợ Thực phẩm; Giá khởi điểm: 146.000.000đ

* Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá; nộp 50% còn lại (tính 20% tiền đặt trước) sau 30 ngày kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 25/01/2021 đến 15 giờ ngày 28/01/2021

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 26, 27 và đến 15 giờ ngày 28/01/2021, tại Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 29/01/2021, tại Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Phòng Tài chính-Kế hoạch TP.Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 474; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn