Lai Vung

Xây dựng nhiều điểm vui giải trí cho thiếu nhi

Cập nhật ngày: 08/10/2018 05:55:26

ĐTO - Trong năm 2018, Huyện đoàn Lai Vung chỉ đạo mỗi xã, thị trấn đoàn trên địa bàn huyện xây dựng 1 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các trường Tiểu học, THCS. Đến nay đã đưa vào sử dụng 1 điểm vui chơi, 11 điểm vui chơi còn lại cơ bản đạt 50% công trình, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành.


Điểm vui chơi giải trí tại Trường Tiểu học Hòa Thành luôn thu hút học sinh

Các điểm vui chơi chủ yếu là sử dụng nguyên liệu tái chế được tận dụng từ lốp xe cũ, gỗ và sắt phế liệu do các đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Lai Vung làm.

Đây là hoạt động nhằm giúp các em thiếu nhi có điểm sinh hoạt vui chơi an toàn, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn