Nâng cao ý thức về quản lý thông tin phản ánh qua tổng đài dịch vụ công

Cập nhật ngày: 19/05/2020 14:47:08

ĐTO – Ngày 19/5, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020, đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút rất nhiều phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt theo quy chế. Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp xử lý các phản ánh, kiến nghị cho thấy vẫn còn một số đơn vị chưa có ý thức đầy đủ trong việc quản lý thông tin cá nhân và dữ liệu phản ánh, kiến nghị.

Việc này có thể dẫn đến tình trạng thông tin cá nhân của người phản ánh, kiến nghị bị sử dụng không đúng mục đích, ảnh hưởng đến cá nhân của người phản ánh, kiến nghị và quá trình giải quyết các phản ánh, kiến nghị này. Để phòng ngừa, khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao ý thức về việc quản lý thông tin cá nhân của người phản ánh, kiến nghị và dữ liệu phản ánh, kiến nghị.

Khi tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị ở cấp độ 2 và cấp độ 3, phải đảm bảo thông tin của các tổ chức, cá nhân được sử dụng đúng mục đích; trường hợp giao các bộ phận, công chức, viên chức chuyên môn thực hiện phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lọt, lộ thông tin hoặc sử dụng thông tin, dữ liệu phản ánh, kiến nghị vì động cơ xấu.

Đơn vị cho thuê và khai thác hạ tầng Tổng đài 1022 (VNPT Đồng Tháp) có biện pháp đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật nhằm bảo mật, bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu dịch vụ công và thông tin cá nhân của người phản ánh, kiến nghị.

Tiến Đạt

 

 

Gửi bình luận của bạn