Quyết tâm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở

Cập nhật ngày: 03/06/2013 05:02:51

Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện có gần 20% cán bộ, công chức (CBCC) chính quyền cấp xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCC chính quyền cấp cơ sở là mục tiêu tỉnh quyết tâm đạt được trong thời gian tới.


Đẩy mạnh nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở

Gần 20% cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn

Trong những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh luôn quan tâm xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay công tác xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở ở tỉnh ta cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: vẫn còn một số CBCC chưa đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm...

Ông Trần Phước Hừng-Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) cho biết, hàng năm tỉnh đều đi kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính và có phát hiện đơn vị cấp xã thiếu cập nhật và nắm bắt thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí có văn bản quy phạm pháp luật không còn hiệu lực nhưng CBCC xã không nắm, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Theo ông Trần Anh Dũng-Giám đốc Sở Nội vụ, tính đến cuối năm 2012, toàn tỉnh đã bố trí 3.135 CBCC cấp xã, trong đó CBCC chính quyền xã là 2.288 người (CB là 696 người, CC là 1.592 người). Về trình độ có 1.831/2.288 CBCC chính quyền cấp xã đạt chuẩn (chiếm tỷ lệ 80,03%). Như vậy, bình quân toàn tỉnh còn gần 20% CBCC chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó huyện Tháp Mười có tỷ lệ CBCC cấp xã chưa đạt chuẩn chiếm gần 30%.

Theo phân tích, đánh giá của ngành chức năng, những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng CBCC chính quyền cấp xã là do lịch sử để lại, đội ngũ cán bộ cấp xã được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, đa số đã công tác lâu năm, tuy nhiều kinh nghiệm nhưng không được đào tạo bài bản; tình trạng tuyển dụng và bố trí CB,CC chính quyền theo ý chủ quan của lãnh đạo cấp xã vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, kể cả việc bố trí người không đủ tiêu chuẩn nên phải đào tạo, gây tốn kém, lãng phí; năng lực thực tế của một số CBCC chính quyền còn yếu so với yêu cầu nhiệm vụ, chưa thật sự nắm vững đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nên ảnh hưởng đến hiệu quả công việc được giao.

Tuyển công chức cấp xã có trình độ đại học

Hiện tỉnh có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn chưa có việc làm, đây là lực lượng trẻ cần được tuyển dụng vào công tác tại cấp xã, từng bước thay thế số CBCC chưa đạt chuẩn nhằm nâng cao năng lực cho CBCC chính quyền cấp xã, tiến tới nâng cao năng lực cho toàn bộ CBCC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Vấn đề trên được đưa ra thảo luận tại hội thảo và tham vấn về Đề án “Nâng cao năng lực CBCC chính quyền xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020” vừa được tổ chức trong tháng 5/2013 nhằm tạo bước đột phá trong công tác bố trí CBCC chính quyền theo đúng chức danh, tiêu chuẩn; thay đổi CBCC trì trệ, năng lực yếu, uy tín thấp góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2015 là kiện toàn về tổ chức và đào tạo chuẩn hóa CBCC. Cụ thể: tỉnh giải quyết cho thôi việc hưởng chính sách khoảng 100 CBCC chính quyền cấp xã không đủ chuẩn, còn hạn chế về năng lực, không đủ tuổi tái nhiệm, tuyển mới khoảng 100 CC cấp xã có trình độ đại học chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhiệm; điều động luân chuyển CBCC các cấp đủ năng lực, trình độ đại học về công tác tại xã giữ chức Chủ tịch UBND, phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 50% Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Đối với 30 xã điểm nông thôn mới thì 100% CBCC chính quyền đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định, trong đó có 60% CB chính quyền và 40% CC chính quyền có trình độ đại học chuyên môn và 114 xã, phường, thị trấn còn lại có 80% trở lên CBCC chính quyền đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Đồng thời, định hướng của đề án đến năm 2020 là tỉnh tiếp tục giải quyết cho thôi việc, luân chuyển và điều động, đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng yêu thời kỳ công nghiệp hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

D.Chinh-K.Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn