Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ Đề án 06

Cập nhật ngày: 22/09/2023 11:06:20

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230922110728DT3-1.mp3

 

ĐTO - Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Đề án 06), thời gian qua, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các thành viên Tổ công tác, đơn vị và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án 06 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Công an TP Cao Lãnh hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Toàn tỉnh duy trì thực hiện 100% các Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cấp tỉnh, đồng thời phát huy mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT), góp phần phát triển công dân số, xã hội số. Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06, kết hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt ĐDĐT để tham gia trên cổng dịch vụ công Quốc gia, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp và 28 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Quyết định số 422 ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Công an tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu, đôn đốc kịp thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp triển khai thông tin về cư trú của công dân và duy trì thực hiện hiệu quả công tác cấp căn cước công dân (CCCD), ĐDĐT; tập trung thực hiện 11/25 dịch vụ công thiết yếu của ngành công an, tiếp nhận 435.000 hồ sơ trực tuyến, hồ sơ qua bưu chính công ích, giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 99%. Lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ xác thực chính xác thông tin khi kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia khác và các CSDL chuyên ngành. Tổng số làm sạch đối tượng trong dữ liệu đạt 82%, đã hoàn thành việc cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thực hiện 3 mô hình điểm trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 cấp tỉnh như: mô hình dịch vụ công trực tuyến triển khai tại Bộ phận một cửa 3 cấp; mô hình sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng VNeID để khám chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh; mô hình thông báo lưu trú trực tuyến tại các cơ sở lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh. Qua triển khai thực hiện các mô hình, toàn tỉnh đã bố trí đảm bảo 100% tại Bộ phận một cửa có máy vi tính kết nối internet, có cán bộ, công chức để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 52.000 hồ sơ qua cổng dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06, có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp nhận khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp, có trên 810.000 lượt sử dụng CCCD để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công an cơ sở đã tiếp nhận thông báo lưu trú trực tuyến hơn 85.000 trường hợp... tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh, giảm thiểu giấy tờ mang theo, rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường nguồn lực và rà soát các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, góp phần làm giàu dữ liệu dân cư.

Tuy nhiên, qua triển khai thực điện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt khó khăn hạn chế như: công tác tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT được chú trọng nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa thật sự quan tâm trong việc sử dụng tài khoản ĐDĐT. Việc kết nối giữa CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành với CSDL quốc gia về dân cư còn chậm, do các CSDL này đang trong quá trình số hóa, thu thập, cập nhật, làm sạch chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối; một số CSDL chuyên ngành chưa được hướng dẫn kịp thời từ các bộ, ngành Trung ương.

Hướng tới, UBND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh trong việc đôn đốc các sở, ngành tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án số 06 đảm bảo lộ trình đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án 06, về lợi ích của tài khoản ĐDĐT và ứng dụng VneID.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố ưu tiên tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn. Đồng thời thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, trễ; nghiên cứu triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính; rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình TTHC khi được hướng dẫn; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn