Chung tay xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài

Cập nhật ngày: 17/06/2013 05:11:51

Chiều 14/6, Liên minh (HTX) phối hợp Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình xây dựng chi hội khuyến học trong các HTX thành viên.


Hiện tại, Liên minh HTX có 139 HTX thành viên. Theo kế hoạch, HTX sẽ xây dựng thí điểm 1 chi hội khuyến học để hỗ trợ con em các gia đình xã viên, nhất là con em những gia đình xã viên có hoàn cảnh khó khăn được chuyên tâm học tập, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học ở địa phương, từng bước tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn