Đọc gì trên báo in số 4052 ra ngày 8/6/2022

Cập nhật ngày: 07/06/2022 19:19:46

TP Hồng Ngự: Phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp - thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 19/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồng Ngự về phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn năm 2020-2025, TP Hồng Ngự đã thành lập mới được 37 doanh nghiệp, lũy kế đến nay gần 4.000 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ cá thể đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (trong đó có hơn 210 công ty) tạo việc làm cho trên 12.200 lao động, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ…

Huyện Châu Thành: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù

Để hoàn thiện và phát triển chuỗi liên kết ngành nông nghiệp một cách bền vững, UBND huyện Châu Thành đã triển khai kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025. Điều này nhằm phát huy lợi thế của địa phương, tạo ra các vùng chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và đáp ứng nhu cầu thị trường; thu nhập và đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Xây dựng môi trường văn hóa - tạo động lực cho sự phát triển

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 76 ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Hội nghị Văn hóa) vào ngày 24/11/2021, để góp phần chung tay xây dựng môi trường văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen hồng nói riêng.

Chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa

Tỉnh ta đang bước vào mùa mưa, số bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều ca bệnh xuất hiện với biểu hiện chưa rõ ràng làm nhiều người nhầm lẫn với các bệnh khác, khiến mất cảnh giác trong phòng và điều trị bệnh.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn