Đọc gì trên báo in số 4080 ra ngày 12/8/2022

Cập nhật ngày: 11/08/2022 19:37:47

TP Hồng Ngự đạt nhiều kết quả quan trọng trong thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch bệnh

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và vận dụng các kinh nghiệm trong điều hành, những tháng đầu năm 2022, UBND, Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự đề ra yêu cầu đối với các phòng, ban, ngành và xã, phường phải luôn đổi mới, sáng tạo trong điều hành, phương thức thực hiện, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề khó khăn, cấp bách trong từng ngành, lĩnh vực, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ. Việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” đạt được nhiều kết quả quan trọng; các hoạt động kinh tế - xã hội đã thích ứng an toàn và linh hoạt với dịch bệnh, có nhiều điểm sáng.

TP Sa Đéc: Hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, UBND TP Sa Đéc cùng các ngành, UBND các xã, phường, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn đã tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật cho người dân địa phương.

Các địa phương tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chiều ngày 10/8/2022, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) xã Tân Dương, huyện Lai Vung tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm 2022.

Huyện Thanh Bình: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện Thanh Bình, Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH-PCTT&TKCN) huyện và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn chủ động triển khai phương án PCTT&TKCN; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng ngừa thiên tai. Kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn