Đọc gì trên báo in số 4102 ra ngày 3/10/2022

Cập nhật ngày: 02/10/2022 17:52:30

Huyện Châu Thành: Chi bộ Quân sự cấp xã - Cầu nối xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành xác định Chi bộ Quân sự xã, thị trấn (viết tắt là Chi bộ Quân sự cấp xã) là hạt nhân chính trị; là nơi triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ đó, tập trung lãnh đạo các đảng ủy cơ sở quan tâm thường xuyên về tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự, đảm bảo công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

Đẩy mạnh phát triển hoạt động khoa học, công nghệ

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), 9 tháng đầu năm, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) bám sát chủ trương của Đảng, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN, đặc biệt hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Đồng thời chủ động trong công tác tuyên truyền các thành tựu KH&CN, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới bằng nhiều hình thức...

20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Tỉnh đã tập trung triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ (Nghị định số 78/2002/NĐ-CP) đạt nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách (TDCS), góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội...

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Nga - người hết lòng tận tâm với nghề giáo

Hơn 36 năm gắn bó với nghề giáo, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1965, ngụ tại Phường 4, TP Cao Lãnh) đảm nhận từ vai trò giáo viên đến cán bộ quản lý, nhưng ở cương vị nào, cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gần 3 năm qua, dù đã nghỉ hưu nhưng cô Thu Nga vẫn tận tâm với sứ mệnh “ươm mầm” thế hệ học sinh tương lai tại Trường Tiểu học Tổ Ong Vàng (Phường 3, TP Cao Lãnh).

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn