Đọc gì trên báo in số 4092 ra ngày 9/9/2022

Cập nhật ngày: 08/09/2022 20:48:30

Hướng đến nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Sáng qua (8/9), ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết); Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Chiến lược).

Phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

Việc khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của xã hội, tạo ra nhiều việc làm cho cộng đồng và xã hội. Từ năm 2016, Đồng Tháp đã phát động chương trình khởi nghiệp. Để các hoạt động khởi nghiệp hướng vào những nội dung cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn nhằm mục tiêu khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mọi người dân, doanh nghiệp Đồng Tháp. Đồng thời cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh với định hướng tầm nhìn định vị Đồng Tháp trở thành “địa phương khởi nghiệp”.

Đẩy mạnh công tác phối hợp phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn 2021 - 2025

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn cho thấy, tình hình thanh thiếu niên (TTN) VPPL còn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng số vụ VPPL xảy ra. Trong đó, tội phạm do TTN thực hiện chiếm trên 50% tổng số vụ và số đối tượng phạm tội. Vì thế, việc giải quyết tình hình TTN VPPL luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng chung tay để giải quyết vấn đề này...

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số trong bối cảnh mới

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự ra đời, phát triển của công nghệ số, kỹ thuật số tạo ra những thay đổi to lớn về phương thức hoạt động, phương thức sản xuất, kinh doanh của tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế, công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Theo đó, chuyển tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế này lên một trình độ phát triển mới trên nền tảng công nghệ mới, hình thành và phát triển nền kinh tế số.

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn