Đọc gì trên báo in số 4087 ra ngày 29/8/2022

Cập nhật ngày: 28/08/2022 17:06:25

TP Cao Lãnh: Chú trọng giám sát đầu tư của cộng đồng các chương trình, dự án trên địa bàn dân cư

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, phường trên địa bàn TP Cao Lãnh lập kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án hằng năm thông qua giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) được thực hiện theo Luật Thanh tra, Luật Đầu tư công và Nghị quyết liên tịch số 403 về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Xã Láng Biển: Chăm lo các hoạt động an sinh cho hộ nghèo và việc làm cho người dân

Từ đầu năm đến nay, UBND xã Láng Biển, huyện Tháp Mười đã tập trung thực hiện các giải pháp chăm lo an sinh xã hội cho người dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã tăng cường công tác vận động, hỗ trợ, kết nối tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người dân ngay tại địa phương.

Đồng hành cùng các em học sinh trong năm học mới

Năm học mới 2022 - 2023, hưởng ứng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, các sở, ngành, chính quyền địa phương, Hội Khuyến học tỉnh và các cấp hội đã vận động đơn vị, công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh (HS) nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp các em HS giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm đến trường.

Huyện Tháp Mười: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Xác định được tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương, những năm qua, Ban Thường vụ huyện Tháp Mười đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực.

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn