Huyện Thanh Bình thực hiện công tác xây dựng Đảng sát với thực tiễn đơn vị, địa phương

Cập nhật ngày: 28/02/2023 05:40:48

ĐTO - Trong năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Bình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, học tập quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương và các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) sâu rộng đến địa bàn dân cư. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện và sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (thứ 2, từ phải sang) và đồng chí Cao Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Bình (bìa phải) kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất (xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện Thanh Bình cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất nội bộ. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình thường xuyên, gắn với nội dung Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện, nêu gương để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2022.

Để kịp thời chỉ đạo, định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm 2022, Thường trực Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với tập thể lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tập thể lãnh đạo UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Thanh Bình. Đặc biệt, Huyện ủy Thanh Bình thành lập 3 Đoàn công tác (đại diện Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn) làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác triển khai, cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022 và Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy, BTV Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BTV Huyện ủy Thanh Bình triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Bình học và làm theo lời Bác, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thông qua đợt thi đua, BTV Huyện ủy Thanh Bình đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Ngoài ra, BTV Huyện ủy Thanh Bình cũng biểu dương, khen thưởng 32 tập thể, 34 cá nhân và BTV Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến nay, công tác quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 (quy hoạch lần đầu) đã hoàn thành. Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 213/213 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Sau Đại hội, BTV Huyện ủy Thanh Bình tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ ấp, khóm nhằm nắm bắt thông tin. Từ đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng địa phương, từng địa bàn dân cư. Đồng thời chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giữa 55 Chi bộ ấp, khóm về xây dựng Thanh Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác, Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán... Năm 2022, BTV Huyện ủy Thanh Bình đã quyết định kết nạp 218 đảng viên mới (đạt 100%) so với kế hoạch đề ra, công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức 54 đồng chí, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 71 đồng chí. Trong đó, tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 42 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng cho 19 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; 75 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, BTV Huyện ủy Thanh Bình đã gợi ý kiểm điểm đối với 4 tập thể và 6 cá nhân, trong đó có 2 cá nhân gợi ý kiểm điểm làm rõ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện thi công một số công trình chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch. Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, đối với tập thể lãnh đạo quản lý, có 8/40 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 20%), 32/40 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 80%); đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở có 5/30 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 16,7%), 25/30 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 83,33%) và đối với cá nhân có 5/140 là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 3,6%), 135/140 cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 (đạt 96,4%).

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn